Een goed gesprek

Dit jaar wordt gestart met een overnachting in de Kajuit voor de 12-sers en natuurlijk ook een ontbijtje aldaar. Als je hieraan mee wilt doen kan je een mail sturen aan onze jeugdwerker Hanneke Vinke: H.Vinke@pkn.nl. Ze wil jullie graag ontmoeten!
Zondagmorgen is de kerkdienst in onze Dorpskerk met ds. Erika Dibbets-v.d. Roest als voorganger. Een groot muziekteam zal de dienst opluisteren. Aansluitend kunt u/je koffie drinken in het Baken. Tegelijkertijd wordt er een Bingospel gedaan met als doel een goed gesprek en voorbereidingen getroffen voor de gang naar de picknick. Dat kan op 2 manieren en die zullen worden toegelicht tijdens het koffiedrinken. Als iedereen verzameld is op de picknickplaats vangt de lunch aan en zal het rond 14.30 afgelopen zijn.
's Avonds om 19.00 uur zal er nog een spreker komen in het Baken, georganiseerd door de Praisedienst commissie .  
In de hal van de kerk liggen intekenlijsten voor de picknick klaar en wij vragen de echte bakkers een lekkernij te verzorgen bij de koffie. Mailen mag ook gaag16@kpnmail.nl of geef je op bij een van ons: Sandra v.d. Berg, Trudi Schotel, Hanneke Vinke, Marjan Kneppers, Monique van der Hout of Jeannet van Leeuwen.
Natuurlijk hopen wij dat u met velen het startweekend komt meebeleven.
De startdienstcommissie.
 
terug

Viering Jacobuskerk (Dorpskerk gesloten)

Zondag 20 september 2020 om 10.00 uur 
Ds. E. Dibbets-van der Roest
Oecumenische viering in de Jacobuskerk,
vooraf opgeven via Schipluiden@onzelievevrouwvansion.nl

Protocol 150 cm Dorpskerk, klik hier
Kerkomroep, klik hier, kies voor de Jacobuskerk
Liturgie Vredesdienst, klik hier
 
Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.