Het Groene Boekje

Staat jouw werkgroep of adres nog correct vermeld in het groene boekje? Laat het even weten. Wijzigingen en nieuwe berichten voor het groene boekje graag inleveren bij Bep van der Spek, jvdspek@kabelfoon.nl voor 31 augustus 2020.
 
terug

Viering Dorpskerk

Zondag 25 oktober 2020 om 10.00 uur 
Ds. E. Dibbets-van der Roest

Zondagsbrief, klik
Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.