De appelboom is niet meer

De appelboom in de pastorietuin is geveld of beter gezegd, omgezaagd. Vorige week donderdag is het tuinteam de hele ochtend met zaagwerk bezig geweest. Zoals we eerder schreven was deze boom ten dode opgeschreven, zwammen aan de voet van de boom waren al de voortekenen. Het tuinteam heeft de laatste appeloogst binnen gehaald, en al eerder vermeldden we dat de nieuwe appelboom deze zomer is gepoot. Wellicht het volgend jaar weer appels. Van zo’n grote appelboom krijg je veel hout en dit hout is gezaagd in hapbare brokken. Voor de gemeenteleden die wel eens hout stoken dé gelegenheid om de houtvoorraad aan te vullen. U kunt uw portie afhalen van de houtstapel naast de werkschuur van het tuinteam.
 
terug