Collectes tijdens de coronacrises

Al meer dan vijf weken hebben geen normale kerkdiensten. Gelukkig biedt de kerkradio en internet
de mogelijkheid om toch wekelijks de viering te beluisteren vanuit onze kerk. Maar wat snakken we
er naar om weer live aan de vieringen deel te nemen, maar voorlopig zit dat er niet in. Een vast
onderdeel van de reguliere kerkdienst zijn de collectes, aan het einde van elke viering wordt
gevraagd om uw gaven, dit is al weken niet meer mogelijk. We zijn erg blij dat een aantal
gemeenteleden de afgelopen weken collectegeld heeft overgemaakt, we zouden het erg op prijs
stellen dat meer gemeenteleden dat doen.
Rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden NL08 RABO 0146 8315 27 
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden NL83 RABO 0146 8315 35

Met hartelijke groet,
de Diakenen en de Kerkrentmeesters
terug

Viering Dorpskerk

 
Dorpskerk
zondag 6 december 2020
10.00 uur
Ds. Erika Dibbets-van der Roest
2e Advent

Orde van dienst zondag 2 december, klik ?
Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.