Broeders en zusters van de gemeente Schipluiden, 18 maart 2020 Broeders en zusters van de gemeente Schipluiden, 18 maart 2020
1) Met het oog op de veiligheid zullen we het huisbezoek tot een minimum beperken. Dat wil niet zeggen dat we niet bereikbaar zijn. We zijn beschikbaar voor telefonisch contact en via de bestaande sociale media. Als het dringend gewenst en nuttig is, zullen we niet aarzelen naar u toe te komen dan wel een afspraak te maken.  
2) Onze predikant en wijkouderlingen en contactpersonen zijn beschikbaar voor een telefonisch gesprek, als moment van contact of om even uw hart te kunnen luchten of om iemand te noemen die pastoraal gesprek kan gebruiken. 
3) Ieder die deelneemt aan een gespreksgroep, club of gemeentegroeigroep vragen we om regelmatig contact te houden met elkaar via telefoon of whatsapp. 
4) Hebt u praktische hulp nodig of kunt u die bieden? Neem contact op met diaken Ton van der Eijk ( of tel. 06-534 403 48). U kunt ook kijken op website nietalleen.nl of tijdens kantooruren bellen met landelijk nummer 0800-1322.
5) Het kerkgebouw is open op zondagen van 10.30-12.00 uur voor een moment van rust, stilte en bezinning. Er zal een schrift klaarliggen om uw voorbeden in te kunnen schrijven. Wel graag zelf een pen meenemen!
6) Ongetwijfeld zullen er vragen over blijven, en andere vragen de komende tijd naar boven komen. Neem daarover gerust contact met ons op. 

De kerk houdt niet op als we even extra voorzichtig moeten zijn in het onderlinge contact.  We zijn meer dan vieringen en ontmoetingen. Gelukkig is er een diep gewortelde traditie van gebed en bijbellezen die ieder individueel kan uitoefenen. Wij roepen onszelf en u van harte op om in de Veertigdagentijd die gebedslijn verder op te pakken en te ontwikkelen. Het komt u en de wereld ten goede.
 
Ga met God! We nodigen u uit om thuis te zingen of te lezen lied 416 (Liedboek 2013) en zo met elkaar in geloof verbonden te zijn als één gemeenschap. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Hartelijke groet, namens de kerkenraad, 
 
ds. E. Dibbets-van der Roest 015-3808255 06-21976875
 
U kunt contact met ons opnemen via:
nl
predikant@protestantschipluiden.nl
terug