Blikkenactie Diaconie

Dit jaar organiseert de Diaconie weer een blikken inzamelingsactie voor de voedselbank Delft. De voedselbank vraagt uw hulp voor de broodnodige aanvulling van voedselpakketten nu vooral in de komende winterperiode de aanvoer van verse producten minder is. Het gaat om blikken groente, fruit, vis, vlees en soep. Maar ook andere houdbare producten zijn uiteraard welkom. Deze kunt u inleveren voor aanvang van de kerkdienst op Dankdag woensdag 7 november en voor de aanvang van de morgendienst zondag 11 november in de hal van de kerk.
Ook giften zijn van harte welkom op reknr. NL83RABO 0146831535 t.n.v. Diaconie Prot. Gem.te Schipluiden o.v.v. Blikkenactie.
De diaconie
 
terug

Dorpskerk

Zondag 31 mei 2020 om 10.00 uur       
Ds. Erika Dibbets-van der Roest
te beluisteren via de Kerkomroep

Kerkomroep, klik hier
Orde van dienst 31 mei 2020, klik  
  
Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.