Blikkenactie Diaconie Blikkenactie Diaconie
Dit jaar organiseert de Diaconie weer een blikken inzamelingsactie voor de voedselbank Delft. De voedselbank vraagt uw hulp voor de broodnodige aanvulling van voedselpakketten nu vooral in de komende winterperiode de aanvoer van verse producten minder is. Het gaat om blikken groente, fruit, vis, vlees en soep. Maar ook andere houdbare producten zijn uiteraard welkom. Deze kunt u inleveren voor aanvang van de kerkdienst op Dankdag woensdag 7 november en voor de aanvang van de morgendienst zondag 11 november in de hal van de kerk.
Ook giften zijn van harte welkom op reknr. NL83RABO 0146831535 t.n.v. Diaconie Prot. Gem.te Schipluiden o.v.v. Blikkenactie.
De diaconie
 
terug