"Bijna wintertijdwandeling" 22 oktober

Ook hebben wij nagedacht of de wandeling Coronaproof is en dat is het! Hopelijk wandelt u/je met ons mee en nodig gerust nog iemand anders uit. Het zou fijn zijn als u/je zich opgeeft voor woensdag 19.00 zodat wij u/je kunnen bereiken in geval van twijfel bij slechter weer.
Marjan Kneppers      0152578276    erikkneppers@t-mobilethuis
Trudi Bouwmeester 0613546944    trudischotel@outlook.com
 
terug

Viering Dorpskerk

Zondag 25 oktober 2020 om 10.00 uur 
Ds. E. Dibbets-van der Roest

Zondagsbrief, klik hier
Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.