AH-statiegeld actie voor Ron en Nelleke van Ketel

Voor de maand Juni 2020 is als doel gekozen om voor Ron en Nelleke van Ketel te doneren. Zij waren jarenlang woonachtig in Schipluiden. Voor velen zijn zij geen onbekenden. Zij werden uitgezonden door de Protestante Gemeente Schipluiden op 18 Oktober 2018. Zij werken nu in het Midden-Oosten als veldleiders voor de Stichting Near East Ministry. “De NEM maakt werk van verzoening” is het motto. Vrijwilligers van de NEM worden ingezet in bestaande projecten onder de Joodse en de Arabische bevolking. In de zorg, onderwijs, klussen, voedselbank enz. Soms voor een korte periode van twee of drie maanden. Tijdens deze periode krijgen de zgn. ‘kortverbanders’, naast hun inzet, een boeiende introductie van de geschiedenis en de cultuur van het land waar zij heengaan. Maar ook voor langere tijden, jarenlang, zetten vrijwilligers zich daadwerkelijk in met hulpverlening in de regio.
Momenteel gebeurt dat in het land Israël, de Palestijnse gebieden, Egypte en Jordanië. Ron en Nelleke van Ketel geven daar leiding aan. Wat zou het fijn zijn als de giften voor dit werk een mooi bedrag zouden opleveren. Vele kleintjes maken één grote!
Meer weten? neareastministry.nl. Ook zal er bij het apparaat zelf wat informatie te lezen zijn.
Namens de Thuis Front Commissie, die bestaat uit verschillende personen uit Schipluiden en Maasland, alvast onze hartelijke dank.
Jaap van Woerden, voorzitter en Jaap van den Burg, penningmeester

 
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, Zondag 28 februari 2021
2e zondag van de 40 dagen tijd
10.00 uur
Ds. M.C.A. Korpel uit Leusen

Orde van dienst zondag 28 februari 2021, klik hier
Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Alle vieringen zijn ZONDER bezoekers

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.