Afsluiting startweekend zondagavond 9 september

Als afsluiting van het startweekend is er zondagavond 9 september om 19.00 uur een bijeenkomst in het Baken georganiseerd door de Praise commissie. We willen met elkaar nadenken over het thema van het startweekend: "Een goed gesprek". Wat verstaan we onder een goed gesprek? Wanneer is een gesprek zinvol, of heeft een gesprek diepgang, en met wie hebben we graag een goed gesprek? Samen hopen we hierover na te denken en onze uitgangstekst is: Hebr. 4 : 16.
Laten we zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige waar we telkens als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en Genade vinden.
Voor deze avond hebben wij een spreker uitgenodigd, de heerJan van der Voort (spreker van een Bijbelschool).
 
We hopen velen van u te ontmoeten, samen te zingen, onze Heer alle eer geven en misschien met elkaar een "goed gesprek" aan te gaan.
terug

Dorpskerk

Zaterdag 4 juli 2020 om 10.30 uur
Dankdienst voor het leven van Joke Brik
te beluisteren via de Kerkomroep
Kerkomroep, klik hier
Liturgie, klik hier

Zondag 5 juli 2020 om 10.00 uur       
Ds. Erika Dibbets-van der Roest
Overvliegdienst en Bevestiging Jeugdouderlingen
te beluisteren via de Kerkomroep

Kerkomroep, klik hier
Orde van dienst 5 juli 2020, klik hier
Live meekijken, klik hier
Protocol Kerkbezoek juli 2020, klik hier
  
Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.