Thema Veertigdagentijd: Ik ben er voor jou

Bloemschikking 28 februari 2021
Deze week is de bloemschikking gemaakt bij het barmhartige werk van: een dorstige te drinken geven. Dat kan letterlijk met ‘water’ of geestelijk: drinken van ‘het levende water’.

Water lijkt zo gewoon. Het is overal. We bestaan zelf voor meer dan de helft uit water. Maar juist dit hele gewone is essentieel. Zou het ontbreken, dan zouden we letterlijk verschrompelen. Ook Gods Geest is overal, net als water. Hij is aanwezig tot in ons eigen lijf. Zonder Zijn aanwezigheid, blijft er weinig van ons over. Laten we zorgvuldig omgaan met water en het niet zien als iets vanzelfsprekends. Laten we er zorg voor dragen dat het beschikbaar is voor iedereen, overal ter wereld.

De glazen worden deze week gevuld met water waarin de bloemen van de hyacint drijven. De blauwe kleur van de hyacint verwijst naar het spirituele, de verbinding tussen hemel en aarde. De glazen en stammetjes staan in de vorm van een open hart. De vorm van het open hart wordt geaccentueerd door een geregen ketting van hyacinten nagels.
Bloemschikking 21 februari De zieken bezoeken

Elke zondag van de veertigdagentijd staat er een ander werk van barmhartigheid centraal. Vandaag is dat het opzoeken van wie ziek is. Een beetje moeilijk in deze tijd, maar je kunt ook zeggen dat het er vooral om gaat, dat we elkaar niet vergeten in moeilijke tijden. Er zijn voor elkaar.
De basisschikking bestaat uit een aantal glazen en boomstammetjes die gezamenlijk een open hart vormen. Het woord ‘hart’ is terug te vinden in barmhartigheid. Het hart dat open staat voor een ander, het hart dat de ander ziet, medelijden heeft en zich over de ander ontfermt. ‘Open’ omdat het gaat om de ander, open in de zin van benaderbaar. Het hart openstellen voor de ander.
In de glazen staan kleine bloemetjes. Als je in het ziekenhuis op bezoek gaat neem je vaak ook een klein boeket mee. De witte bloemen verwijzen naar het gips, de witte doktersjassen, reinheid.
Tussen de glazen staan boomstammetjes. De vorm van het open hart wordt geaccentueerd door een slinger van gedroogde lavendelbloemetjes, geurig symbool voor goede zorg.
Als iemand ziek is, dan wensen we hem of haar een spoedig herstel. Dat doen we liever dan iemand echt te zien in zijn kwetsbaarheid en moeite. Maar iemand gezelschap houden die ziek is, hoe confronterend ook, biedt ons de kans samen te beseffen dat we allemaal kwetsbare mensen zijn, of we nou ziek zijn of gezond. Het maakt niet uit wie er aan de beurt is om sterk te zijn: we zijn allemaal kwetsbare mensen in God hand. Laten we elkaar, ook in de pandemie die ons in zijn greep houdt, en de beperkingen, die dat met zich meebrengt, nabij blijven.

Basisschikking

De basisschikking bestaat uit verschillende onderdelen die gezamenlijk een open hart vormen. Het woord ‘hart’ is terug te vinden in barmhartigheid. Het hart dat open staat voor een ander, het hart dat de ander ziet, medelijden heeft en zich over de ander ontfermt. ‘Open’ omdat het gaat om de ander, open in de zin van benaderbaar.

Er zijn zóveel mensen die wachten op een warm woord, een goede daad, een beetje barmhartigheid. Sommigen wonen in Moldavië, anderen in Libanon. Weer anderen in Indonesië, Zuid-Afrika of bij ons om de hoek. In de Veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus. Hij heeft ons laten zien wat barmhartigheid is: de hongerigen eten en de dorstigen drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven. Zo inspireert Hij ons tot op de dag van vandaag. Als ultieme daad van goedheid gaf Hij zijn leven en stond Hij op uit de dood. De hoop die dát geeft, geven we door: door barmhartig te zijn en goed te doen.
Elke zondag van de veertigdagentijd staat er een ander werk van barmhartigheid centraal.

In de schikking willen we juist daarop de aandacht vestigen. Vanuit de talenten die ons zijn toevertrouwd er zijn voor de ander. Het gaat hier om het omkijken naar elkaar, zorgen voor elkaar vanuit liefde, genadig leven. Om het zo te zeggen: breng je binnenste naar buiten. Het hart openstellen voor de ander.

Een goede 40dagentijd toegewenst!
 
terug